i SDH v Horní Sytové má o čem povyprávět

stará_garda_ilustrační_fotoV Horní Sytové došlo k založení dobrovolného sboru hasičů v roce 1909 za účasti 28 členů. Zakládajícím členem byl Boh. Mašek, zdejší továrník. 4. února byly uznány stanovy a sbor se stal členem Župy Podkrkonošské. V březnu 1909 byla svolána 1. valná hromada a položení fin. základu. Boh. Mašek dal 100,- Kč, Frant. Perl 30,- Kč, Jan Harrach 30,- Kč a Jos. Hladík 30,- Kč. Starostou byl zvolen Josef Mánek. Schůze se konaly ve škole.

V r. 1910 zakoupena požární výzbroj a založena pohřební pokladna. Roku 1911 uspořádán 1. ples. V r. 1912 již cena veškerého hasičského inventáře činila 3.249,36 Kč, v r. 1919 zakoupena stříkačka „Brlovka“. V r. 1914 vyhlášena mobilizace a tím velmi oslabena činnost hasičského sboru. Z 32 členů nastoupilo 20 do vojenské povinnosti, takže po celé 4 roky byly pořádány jen schůze výborové.

Po válce v letech 1919 – 1920 starosti členů o potraviny a práci atd. Byl uspořádán ples a čistý výnos 240,- Kč věnován vdovám a sirotkům. Větší zájem o hasičský sbor zaznamenán v r. 1924, kdy sbor měl již 73 členů. Velmi významným rokem pro hasičský sbor v Horní Sytové byl 36. župní sjezd Krkonošské hasičské jednoty dne 28. června 1925, jehož byl zd. sbor pořadatelem. V r. 1932 má sbor již 81 členů, z toho 12 žen. V témže roce zakoupena obcí Horní Sytová pro hasičský sbor nová motorová stříkačka MARA, kterou vlastní sbor dodnes. Hasičská zbrojnice zřízena v budově bývalého obecního chudobince. Sestává z malé garáže pro výstroj a výzbroj a malé schůzové místnosti. Sbor si vedl velmi dobře až do okupace v r. 1939, kdy byla část obce směrem k Víchové zabrána Němci a zbytek od nádraží k Dol. Sytové zůstal v Protektorátě.

Činnost hasičů se plně obnovila až po válce v r. 1945, kdy již nebylo župní uspořádání, ale sbor patřil pod Okresní výbor hasičů v Jilemnici. V té době sbor v samostatné obci Horní Sytové plnil řádně všechny úkoly na něho kladené. Zasahoval při požárech, povodních, cvičil, vedl prevenci v obci, pořádal plesy, taneční zábavy, brigády, zájezdy. K dispozici měl taneční sál v Arnoštově s přísl. a schůzové místnosti. Starostou sboru byl br. Josef Krejza, který byl rovněž starostou obce Horní Sytová. Velitelem byl Václav Ducháček, jednatelem Augustin Žalský, kroniku sboru psal M. Prokůpek. Mezi další činovníky této doby patřili bratři Lukeš, Volech, Václavík Petr, Rieger Jaroslav, Vrána Miloslav a další.

V r. 1960 se obec Horní Sytová nuceně sloučila s obcí Víchová nad Jizerou, ale hasičské sbory zůstaly dál samostatné. Dál plní hornosytovští hasiči své úkoly na poli represe, prevence i kulturní činnosti. Protože mají k dispozici Arnoštov se sálem a dalšími místnostmi, mohou pořádat kulturní akce a tím získat finance na zájezdy pro členy a občany, vybavit své členy vycházkovými stejnokroji, pořádat akce pro děti apod. V těchto letech je dlouholetým předsedou sboru Václav Ducháček, velitelem Jiří Tůma, preventistou Miloslav Novák, strojníkem Petr Václavík, jednatelem Augustin Žalský., pokladníkem Jaroslav Rieger, revizorem účtu Miloslav Prokůpek, později je strojníkem Luboš Sluka. Po úmrtí br. Žalského je zvolen jednatelem Jan Beneš, který svou funkci plní velmi svědomitě. Po jeho smrti v r. 1989 přejímá funkci jednatelky ses. Marie Ducháčková. V r. 1991 přejímá funkci starosty SDH br. Rudolf Šubrt, který ji vykonává dodnes.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat