Nová hasičská zbrojnice (projekt, který si zaslouží svoji stránku)

dod_hasicarna_02Článek pro časopis VÍCH a kroniku Víchové nad Jizerou (autor: Luboš Ducháček)

Splněný sen

Psal se 4.listopad roku 2011 a sytovští hasiči se dočkali. Přesně ve 14.30 hod. zahájil starosta obce Víchová n. J. ing. Zbyněk Hrubec svým projevem slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v Horní Sytové za účasti zástupce stavební firmy RYSPOL ing. Gregora, projektanta a stavebního dozoru ing. Křapky, hasičů a občanů obce. Pan starosta přiblížil průběh přestavby a důvody, které k tomu vedly. Po poděkování hasičů zastupitelstvu a starostovi obce za podporu opravy hasičárny a přestřižení pásky před hlavním vchodem jsme se přesunuli do příjemně vytopené společenské místnosti. Tam už na nás čekalo něco dobrého k zakousnutí a samozřejmě i dobré pivečko. Během pohodového posezení u krbových kamen nám pan starosta předal stavební povolení a rozpočet na původní hasičárnu z roku 1907. Přestože byl pátek odpoledne, společenská místnost se zaplnila a vesele se hovořilo o nové hasičárně, a také o něčem jiném až do pozdních večerních hodin.

I když rekonstrukce byla provedena dodavatelsky na klíč, tak se hasiči v závěrečné fázi zapojili do některých prací jako například: očištění, nabarvení stožáru na hadice a úpravu po jeho přemístění, výroba lavic a věšáků do společenské místnosti, osazení krbových kamen, výroba regálů a pracovního stolu do garáže a další drobné práce.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že sbor svoji činností obohatí život v obci a občané si budou moci říci, ti hornosytovští hasiči si tu novou a krásnou hasičárnu zaslouží.

___________________________________________________________________________________________________________________

Článek pro časopis KRKONOŠE (autor: Pavel Mládek)

Po mnoha letech bez hasičské zbrojnice mají dobrovolní hasiči z Horní Sytové (obec přidružená k obci Víchová nad Jizerou) na Jilemnicku důvod k oslavě. Tímto důvodem je otevření nové hasičské zbrojnice.

Existence SDH v Horní Sytové více než stoletou tradici. Doposud byla jejich hasičskou zbrojnicí původní budova postavená v roce 1909 , která neměla společenskou místnost a byla vzhledem ke stáří v havarijním stavu. Jako společenská místnost byl používán do poloviny 90. let hostinec v Arnoštově. Vzhledem ke stavu Arnoštova již ale nebylo možné budovu používat. Se ztrátou prostor v Arnoštově spolek víceméně stagnoval. Od počátku nového tisíciletí se však začal spolek hasičů v Horní Sytové zase stavět na nohy. bylo tím hybatelem cokoliv, výsledkem bylo obnovení pořádání hasičských bálů, výletů pro občany vesnice, letních zábav a pálení čarodějnice. V obci se začala opět probouzet příjemná sousedská atmosféra. Stále ovšem chybělo zázemí.dod_hasicarna_03

Obecní úřad se rozhodl hornosytovské hasiče podpořit. Po prodeji hostince v Arnoštově se podařilo ve spolupráci s Místní akční skupinou „Přijďte pobejt“ se sídlem v Jilemnici, jejímž je obec členem, získat prostřednictvím MASky ze Státního intervenčního fondu dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Tato dotace představovala částku ve výši 900 tisíc Kč. Tato částka spolu s prodejní cenou Arnoštova ve výši 800 tisíc Kč činila podstatnou část z realizačních nákladů. Celková proinvestovaná částka je cca 2,5 miliónu Kč.

SDH Horní Sytová by touto cestou chtěla poděkovat OÚ ve Víchové n. Jiz. a všem zúčastněným, kteří při akci pomáhali. Ať již to bylo projektování, administrace, úklidové práce a zejména pak vlastní rekonstrukce.

Hasičská zbrojnice v Horní Sytové se stává jistým centrem Horní Sytové a zcela jistě pomůže k budování příjemného klimatu a spokojeného života v obci. „Darmo platný. K hasičině patří, že v případě potřeby, přiloží každý ruku k dílu, aby nenechal souseda ve štychu.“


___________________________________________________________________________________________________________________

Takto vypadaly plány  hornosytovské nové hasičské zbrojnice. Jak se jim podobá konečný výsledek můžete posoudit sami v galerii.


VÝZBROJ A VÝSTROJ
Přilba pro požárníky PZ3 (rok výroby: 1982) Dokumentace hasicska_prilba_PZ3Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat