Zdravověda....NYNÍ
KRVÁCENÍ Z NOSU
Příznaky krvácení z nosu
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Postiženého posadit do předklonu 2. Zmáčkneme kořen nosu, krev necháme volně vytékat. 3. Na zátylek přiložit ve studené vodě namočený kapesník (šátek…)
Transport NE ANO - pokud krvácení nepřestane do 10 minut

ÚPAL = přehřátí těla
Příznaky 1. Červené zbarvení kůže 2. Velká tělesná teplota 3. Únava, malátnost, zmatenost, zvracení, rychlý tep a poruchy vědomí
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Zamezení dalšího působení tepla 2. V případě bezvědomí - stabilizovaná poloha 3. Snižnování tělesné teploty - studené zábaly nebo sprcha, podávání studených nápojů
Transport NE ANO - v případě bezvědomí

UŠTKNUTÍ HADEM
Příznaky 1. Na postiženém místě jsou dvě malé ranky vzdáleny pár milimetrů od sebe, lehce krvácí a jejich okolí bývá namodralé. 2. Postižené místo začne v místě kousnutí bolet a otékat. Bolest i otok bude postupovat směrem k tělu. 3. Nevolnost, poruchy vidění.
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Postiženého vyvarujeme prudkých pohybů. 2. Přiložit zaškrcovavadlo nad ranou směrem k srdci. Ranku necháme krvácet, případě krvácení obnovíme tlakem prstů . 3. Na postiženého mluvíme, aby neupadl do bezvědomí
Transport ANO

POPÁLENINY
Příznaky I. STUPEŇ - zčervenání, bolestivost II. STUPEŇ - puchýře III. STUPEŇ - černě spálená kůže, odumření tkáně, zuhelnatění - hrozí nebezpečí šoku
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Zajistíme, aby se člověk nemohl už víc popálit 2. Popálené místo dlouho chladíme vodou (u I. a II. stupně), nebo jne sterilně překryjeme (u III. stupně, čistý kapesník, obvaz, trojcípý šátek) 3. Nestrhávat oblečení, pod kterým popálenina je
Transport NE - I. STUPEŇ ANO - II. a III. STUPEŇ

ZLOMENINY
Příznaky 1. V místě zlomeniny je cítit bolest, která se pohybem zvětšuje 2. Postiženou částí nelze vůbec nebo jen obtížně pohybovat 3. Otok postižené části s nálednou modřinou 4. Může být viditelná deformace končetiny. Vyčnívající úlomek u otevřených zlomenin
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky) 1. Znehybnění končetiny (od kloubu pod do kloubu nad zlomeninou). Ruku znehybníme pomocí trojcípého šátku zavázaného za krkem, nohu připevníme k zdravé noze nebo ke klacku 2. U otevřených zlomenin zastavit krvácení, ránu měkce obložit a lehce převázat (obvaz, trojcípý šátek). Je dobré jí zvednout, zmenší se otok a krvácení 3. Protišková opatření
Transport ANO

Zdravověda....DŘÍVE
Odkaz na ceduli ze skříně ve staré hasičárně

Desatero přikázání zdravotnických

  1. Neodvažuj se někoho léčiti, postarej se, aby znešťastnělému byla poskytnuta jenom prvá pomoc a ihned zavolán lékař.

  2. Nedotýkej se rány znečištěnými prsty, umyj si dříve řádně a čistě ruce, neotírej nikdy rány a nepřikládej na ni obvazů znečištěných.

  3. Nebuď nečinným, pakli značněji tvůj bližní krvácí, ale dbej, aby zastaveno bylo krvácení tlakem na ránu prsty, tuhým obvazem nebo v nejkrajnějším případě i podvázáním tepny.

  4. Nepozdvihuj zraněného na údech z místa dříve, nežli mu byl dán pevný obvaz a nedovol jej přenášeti, dokud nebyl řádně uložen na nosítkách. Polámané údy nesmíš sám napravovati, jenom prostě uložiti se vší šetrností.

  5. Zraněným nesmí se nikdy šaty strhávati ani popáleným; třeba jich se vší šetrností rozřezati nebo rozstříhati.

  6. Nevyndávej cizí tělíska z nosu, uší nebo očí pomocí různých přístrojů, abys místo pomoci nezpůsobil větší nehodu.

  7. Otráveným fosforem nebo mědí nepodávej mléka, tuku nebo oleje, protože tyto látky přechod jedu do krve urychlují a tím nebezpečí smrti zvyšují.

  8. Neopomeň mdlobou zachváceným uvolniti krk a prsa a sprostiti jich těsnících šatů a dbej, by uloženi byli na posteli nebo zemi v poloze vodorovné.

  9. Omdlenému nepodávej ani potravy, ani léků tuhých ni tekutých, uvaž, že nemohou polykati a že by se mohli zadusiti.Pokus se užíti zevnějších dráždidel, aby stížený přiveden byl ku vědomí.

  10. Neponechávej otravnými plyny znešťastnělé v místnostech nehody, doprav je na čistý vzduch a zaveď umělé dýchání.

Tímto desaterem se lze řídit i dnes, i když každý dnes již dobře ví, že než by nechal někoho vykrvácet, ucpe ránu klidně špinavýma rukama a nebude venku hledat umyvadlo, protože přeci jen máme v dnešní době spoustu antibiotik, která případnou infekci potlačí.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat